PROJECT SKOÔNSEUN HARLINGEN

Microplastics en nanoplastics zijn een ernstige bedreiging voor natuur en milieu. Ze tasten de gezondheid aan van planten en dieren en daarmee ook de mens. Minuscule deeltjes plastic komen in de voedselketen terecht, ook in ons eigen voedsel dat we dagelijks tot ons nemen.

SkoonSeun Harlingen is een project met meerdere onderwerpen en onderdelen. Alle onderdelen zijn gericht op maar één doel: het verminderen van het afvalplastic in ons milieu. Onze vrijwilligers realiseren zich dat met de acties in Harlingen het wereldwijde probleem van afvalplastic niet wordt opgelost. Desondanks zijn we idealistisch genoeg te denken dat de initiatieven die we hier tot concrete acties kunnen ontwikkelen, anderen tot voorbeeld kunnen zijn. Omgekeerd laten ook wij ons door anderen en soortgelijke projecten inspireren. Samen en met elkaar maken we de wereld dan een beetje schoner en schoner voor hen die na ons komen…