Skoonseun Presentatie-27

Project Skoônseun

De initiatieven van het project Skoônseun richten zich op vermindering van afvalplastic in het water en ook langs of aan het water, het laten bouwen van een trashskimmer die het afval uit het water gaat opvissen, het bevorderen van gedragsverandering in het gebruik van plastics, het ontwikkelen van een belevingscentrum over het afvalprobleem en een betere bestemming ervoor, het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het stimuleren van hergebruik van plastic grondstoffen en het inspireren van kunstenaars om plastic afval als nieuwe toepassing in de kunst te zien.

Onze doelstelling

Skoônseun Harlingen heeft als doel het bijdragen aan de verminderen van het plastic afval in het aquatisch milieu, het bevorderen van educatie over de afvalproblematiek, het stimuleren van het gebruik van plastic afval en het verrichten van al wat hiermee verband houdt. Daaronder valt ook het stimuleren en initiëren van samenwerking met derden die in aanvullende werkwijzen dezelfde doelen nastreven.

Hoe het begon

Het project SkoônSeun Harlingen is in in het najaar van 2022 ontstaan. Aanleiding vormde de hoeveelheid plastics, maritiem afval zoals nylon touw, en andere vormen van afval in specifiek de havens van Harlingen. Vaak genoeg leverde het last en ongemak op. Bijvoorbeeld wanneer het afval in de schroef van de boot terecht komt. Maar erger nog, het afval vormt een bedreiging voor mens, dier en milieu. 

De havens van Harlingen staan in directe verbinding met de Waddenzee. Vanwege het unieke karakter van dit gebied – en tevens zijn grote kwetsbaarheid – is de Waddenzee in 2009 door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. Die beschermde status van dit unieke gebied is tegelijk een oproep aan alle gebruikers. Als medegebruiker van het water vinden de initiatiefnemers dat wij medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit ervan. 

Ons project SkoônSeun richtte zich aanvankelijk op het ontwikkelen en laten bouwen van een trashskimmer. Een boot die het drijvend en zwevend afval uit het water kan opvissen. Gaandeweg begrepen we ook dat een boot als deze slechts een middel is om het afval te verzamelen. Een goed middel, dat wel. Maar de vragen bleven komen en de gevonden antwoorden leiden niet alleen tot meer inzichten en overtuigingen, maar ook tot meer projecten. Wat met twee mensen begon, is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 15 mensen die zich bij het project SkoônSeun Harlingen hebben aangesloten.